Новости

În perioada 23-30 aprilie 2024, Managerul pe Vânzări EMEA a efectuat o vizită de lucru la Brașov, România

By May 31, 2024No Comments

În perioada 23-30 aprilie 2024, Managerul pe Vânzări EMEA a efectuat o vizită de lucru la Brașov, România. Aceasta a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Brașov și cu sprijinul Proiectului OPTIM, în cadrul Programului de Sporire a Capacităților Managerilor.Scopul principal al vizitei a fost stabilirea de contacte și parteneriate strategice cu companii din România, cu obiectivul de a extinde piața de desfacere a brandului Kosher Baits. Pe parcursul vizitei, managerul a participat la diverse întâlniri și discuții cu potențiali parteneri locali, explorând oportunitățile de colaborare transfrontalieră și evaluând posibilitățile de creștere pe piața românească.Această inițiativă reflectă angajamentul companiei de a-și extinde prezența internațională și de a consolida relațiile economice între Republica Moldova și România, promovând astfel dezvoltarea economică regională.Rezultatele vizitei sunt promițătoare, deschizând noi perspective pentru cooperare și succes pe termen lung în regiunea EMEA.Kosher Baits – Nada care face diferența!

___From April 23-30, 2024, the EMEA Sales Manager conducted a business visit to Brașov, Romania. This visit was organized by the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova in cooperation with the Chamber of Commerce and Industry of Brașov and supported by the OPTIM Project as part of the Managers’ Capacity Building Program.The primary goal of the visit was to establish contacts and strategic partnerships with Romanian companies to expand the market presence of the Kosher Baits brand. During the visit, the manager participated in various meetings and discussions with potential local partners, exploring opportunities for cross-border collaboration and assessing growth potential in the Romanian market.This initiative reflects the company’s commitment to expanding its international presence and strengthening economic relations between the Republic of Moldova and Romania, thereby promoting regional economic development.The outcomes of the visit are promising, opening new avenues for cooperation and long-term success in the EMEA region.

___С 23 по 30 апреля 2024 года менеджер по продажам EMEA совершил деловой визит в Брашов, Румыния. Этот визит был организован Торгово-промышленной палатой Республики Молдова в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Брашова при поддержке проекта OPTIM в рамках Программы по повышению квалификации менеджеров.Основной целью визита было установление контактов и стратегических партнерств с румынскими компаниями для расширения рынка бренда Kosher Baits. В ходе визита менеджер принял участие в различных встречах и обсуждениях с потенциальными местными партнерами, изучая возможности трансграничного сотрудничества и оценивая потенциал роста на румынском рынке.Эта инициатива отражает стремление компании к расширению международного присутствия и укреплению экономических связей между Республикой Молдова и Румынией, тем самым способствуя региональному экономическому развитию.Результаты визита внушают оптимизм, открывая новые перспективы для сотрудничества и долгосрочного успеха в регионе EMEA.

Leave a Reply